Razvoj kapaciteta lokalne samouprave i NVO

/Razvoj kapaciteta lokalne samouprave i NVO
Razvoj kapaciteta lokalne samouprave i NVO2019-04-05T15:44:41+02:00

Okrugli sto: Otvorenost lokalnih samouprava prema građanima u Crnoj Gori

Okrugli sto: Otvorenost lokalnih samouprava prema građanima u Crnoj Gori Okrugli sto: Otvorenost lokalnih samouprava prema građanima u Crnoj Gori, u organizaciji Agencije za lokalnu demokratiju biće održan u Hotelu Ramada u Podgorici, u sali Balkan, 11. decembra 2018, sa početkom u 10:00h. Okrugli sto se organizuje u okviru projekta podržanog kroz program De facto Development, Fonda za aktivno građanstvo, finansiran kroz IPA 2016 Instrument za civilno društvo Evropske [...]

By |December 10th, 2018|Categories: Razvoj kapaciteta lokalne samouprave i NVO, Vijesti|

Obuka o vještinama upravljanja projektnim ciklusom

Opština Bijelo Polje je bila domaćin prvog sastanka i obuke organizovane za osam nevladinih organizacija, korisnica malih grantova, koji će biti u fokusu u drugoj godini projekta „Lokalne koalicije za razvoj zajednice“. Mali grantovi su dodijeljeni za projekte koji će biti realizovani u sljedećim oblastima: unaprijeđenje učešća građana na lokalnom nivou, osnaživanje mladih kroz volontiranje, pružanje socijalnih usluga i pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici, promovisanje održivog razvoja [...]

By |March 6th, 2014|Categories: Razvoj kapaciteta lokalne samouprave i NVO|

Trening seminar „Upravljanje projektnim ciklusom“

U Bijelom Polju je u petak, 28. februara, u Velikoj Sali Opštine, održan trening seminar za upravljanje projektima NVO finansiranim kroz EU projekat „Lokalne koalicije za razvoj zajednice“ pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom“. Ovom prilikom su predstavnici NVO dobitnika grantova i Asocijacije agencija za lokalnu demokratiju – ALDA, potpisali ugovore o finansiranju. U narednih 6 do 10 mjeseci će biti realizovano osam projekata nevladinih organizacija iz Ulcinja, Rožaja, Nikšića i Bijelog Polja [...]

By |March 5th, 2014|Categories: Razvoj kapaciteta lokalne samouprave i NVO|